00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Army Boot Camp In Park. Biết là trong quân đội phải nói lớn rồi, nhưng đứng gần vậy có cần nói lớn như vậy không

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:12 12/11/2015  

Độ dài:

1:00
Lượt xem: 485
Từ khóa:   

Army Boot Camp In Park