00:00 / --:--

Ai cảm thấy người trên cùng sẽ đâp đầu lên nền không. Thấy nể người dưới cùng, có đến 20 người đứng lên người nó mà nó chịu được siêu nhân rồi, mỗi người sơ sơ cũng 50 kg x 20 =1 tấn thịt vậy mà vẫn đứng được.

Lượt xem: 1442

Sau một pha xử lý, chàng thanh niên này đã cùng lúc gây tổn thương cho cả hai chiếc ô tô. Nhưng tài ở chỗ, anh ta không hề làm sao và trên tay vẫn nắm rất chắc chiếc smartphone.