00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Abandoned In Gorilla Suit. Ơ đang quay cơ mà nhờ đóng khỉ xong rồi bỏ rơi mà đi như vậy à. Chỉ có thể là đùa chút thôi just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:00 27/04/2015  

Độ dài:

1:37
Lượt xem: 397
Từ khóa:   

Abandoned In Gorilla Suit