00:00 / --:--

Hệ thống tên lửa Tor là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, tiêu diệt các mục tiêu bay độ cao thấp đến trung bình, có thể hoạt động ở mọi điều khiện thời tiết.

Lượt xem: 11144