00:00 / --:--

Gia chủ trong nhà đã gắn camera tứ phía để ghi lại hành trình 1 ngày làm việc của người giúp việc như thế nào và đây là kết quả.

Chuyên mục:

Tin tức, Bốn phương


Từ khóa:


Phát hành:

10:04 28/09/2017  

Độ dài:

09:23
Lượt xem: 696