00:00 / --:--

Không thể phủ nhận chủ trương giữ đường thông hè thoáng của chính quyền thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, nhưng nếu thực hiện chủ trương này theo kiểu phong trào thì sẽ khó mang lại kết quả bền vững.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức, An ninh pháp luật


Từ khóa:


Phát hành:

13:18 11/05/2017  

Độ dài:

01:55
Lượt xem: 5650