00:00 / --:--

Một số người quan niệm, hàng ngày có thể bớt lượng rau ăn hoặc không ăn rau cũng được nhưng hoa quả nhất định phải có, tuy nhiên dùng trái cây để thay thế hoàn toàn rau lại không phù hợp với khoa học dinh dưỡng.

Chuyên mục:

Mẹo Vặt, Sức Khỏe

Phát hành:

15:44 07/07/2016  

Độ dài:

14:05
Lượt xem: 610