00:00 / --:--

Nhà thám hiểm Paul Rose tiến lại gần đôi rùa đang chuẩn bị giao phối và bị con đực đuổi theo với vẻ giận giữ.

Chuyên mục:

Thế giới

Phát hành:

09:43 25/03/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 389