00:00 / --:--

Quang Lê lần đầu chia sẻ về việc bản thân khai gian tuổi thực của mình.

Chuyên mục:

Giải Trí, Nhạc


Từ khóa:


Phát hành:

14:12 22/11/2017  

Độ dài:

02:18
Lượt xem: 307