00:00 / --:--

Phong cách quảng cáo keo xịt tóc mới. Làm quảng cáo rất là công phu luôn, quá là mảnh liệt gió thồi vù vù bụi bay mù mit. Chỉ có thể là just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

08:31 07/08/2015  

Độ dài:

1:26
Lượt xem: 433