00:00 / --:--

Phản xạ quá tự nhiên luôn – Fresh Paint Gag. Hành động phản xạ như tự nhiên của các vị khách khi bị troll, bị như vậy thì ai chẳng quay lại nhìn phía sau

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

08:18 06/05/2015  

Độ dài:

1:30
Lượt xem: 341