00:00 / --:--

Ối ong chạy nhanh thôi – Bees Attack ! Chết cười với cái trò này, chẳng biết có ong bay ra hay không mà mới thấy đánh rơi cái thùng thôi đã chạy toán loạn lên rồi

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:58 07/05/2015  

Độ dài:

1:08
Lượt xem: 396