00:00 / --:--

Theo tờ Lao động, lo lắng này hoàn toàn có lý khi nghe kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của một loạt các tỉnh gần đây.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

09:01 11/11/2015  

Độ dài:

2:19
Lượt xem: 450