Những tình huống sau đây được ghi từ camera an ninh sẽ khiến bạn cảm thấy rùng mình bởi độ máu lạnh của những tên cẩu tặc ở Việt Nam.

Chuyên mục:

Clip Tổng Hợp


Từ khóa:

, , , , ,

Phát hành:

10:01 10/03/2016  

Độ dài:

9:00
Lượt xem: 5469