00:00 / --:--

Chất nọ kết hợp chất kia để tạo ra kết quả của phản ứng hóa học. Nhưng trên thực tế, nếu bạn biết kết hợp với nhau, thì tạo ra được những phản ứng đẹp đến bất ngờ nữa đấy !

Chuyên mục:

Tin tức, Công nghệ


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

09:38 07/07/2015  

Độ dài:

2:43
Lượt xem: 1539