00:00 / --:--

Chia sẻ thông tin và tư vấn cho các bạn sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết khi ra trường và đi phỏng vấn xin việc, cách ứng xử.

Chuyên mục:

Kỹ Năng Sống


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

14:57 12/01/2016  

Độ dài:

13:21
Lượt xem: 548