00:00 / --:--

Nhìn đã biết là hư cấu rồi – Bleeding Reporter. Mới chạm nhé vậy mà máu đã phun ra ầm ầm vậy chắc mà va vào đâu chắc máu chảy không ngừng mất

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

08:53 17/06/2015  

Độ dài:

1:16
Lượt xem: 512