00:00 / --:--

Mặc dù ý thức được việc mình làm song hai nhân vật trong video không dùng bảo hộ và không lường trước được các nguy hiểm có thể xảy ra.

Chuyên mục:

Công nghệ

Phát hành:

09:31 26/03/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 566