00:00 / --:--

Hoàng đế Trung Hoa tuyển chọn phi tần ra sao? Lược trích từ bộ phim Adventure Of The King (Quán Ăn Long Phụng).

Chuyên mục:

Giải Trí, Phim


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

14:28 12/01/2016  

Độ dài:

0:47
Lượt xem: 1091