00:00 / --:--

Ward Miles sinh non trước 3 tháng rưỡi với thể trạng vô cùng yếu, phải dùng máy trợ thở và nuôi trong lồng kính gần 4 tháng, theo NTD Television.

Chuyên mục:

Mẹo Vặt, Sức Khỏe


Từ khóa:


Phát hành:

14:46 20/04/2017  

Độ dài:

02:52
Lượt xem: 1421