00:00 / --:--

Một chút sự cố thôi – Ice Cream Accident Gag. Bất cẩn quá đi mất thôi cầm có 2 cái kem mà cũng bị up lên mặt được. Chỉ có thể là just for kaughs – đùa chút thôi

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:32 02/10/2015  

Độ dài:

1:33
Lượt xem: 459