/wp-content/uploads/2015/03/khuc-con-cau-tren-bang-mon-the-thao-moi-la-1426921755.mp4

Khúc côn cầu trên băng là một môn thể thao đồng đội, vận động với tốc độ di chuyển nhanh. Môn thể thao này vào Việt Nam cùng sự xuất hiện của các sân trượt băng.

Chuyên mục:

Thể Thao - Bóng Đá

Phát hành:

07:13 23/03/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 210