00:00 / --:--

Mới dọa có chút vậy mà đã sợ rồi – Sudden Scarecrow Prank. Đang đứng bêm chuông mà có người làm vậy cũng hoảng à nha. Có người còn sợ chạy tít ra ngoài

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:00 25/05/2015  

Độ dài:

1:01
Lượt xem: 343