Nhìn tổng quan thì ai cũng khen phim Marvel đậm tính giải trí và xây dựng mối liên hệ khá chặt chẽ, nhưng có phải lúc nào Marvel cũng toàn phim hay không?

Chuyên mục:

Giải Trí, Phim


Từ khóa:


Phát hành:

13:19 15/03/2018  

Độ dài:

03:01
Lượt xem: 713