00:00 / --:--

Chó là một trong những vật nuôi đầu tiên sống chung với con người, nhờ bản năng trời sinh nên sớm được tận dụng trong việc bảo vệ và giúp đỡ con người.

Chuyên mục:

Kỹ Năng Sống


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

09:51 09/09/2016  

Độ dài:

15:35
Lượt xem: 1277