00:00 / --:--

Khổ nhất là bị oan thế này – Pottery Breakers. Bị oan mà không nói được mới buồn chứ, bây giờ giải thích thế nào được. Những tình huống hài hước như vậy chỉ có ở just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:16 11/05/2015  

Độ dài:

1:22
Lượt xem: 371