00:00 / --:--

Just for laughs – Stuck On Treadmill Prank. Khổ thân ông cụ đã già yêu vậy rồi đi tập thể dục lại còn gặp phải cái máy hỏng, ấn dừng mà lại cứ tăng tốc độ chạy

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:03 15/06/2015  

Độ dài:

1:30
Lượt xem: 414