00:00 / --:--

Just for laughs – Police Cruiser Nailgun. Chẳng hiểu sao mới cầm vào cái máy mà xe cảnh sát đã ăn ngay cái đinh rồi. Chẳng thể hiểu nổi luôn

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:20 12/06/2015  

Độ dài:

1:47
Lượt xem: 364