00:00 / --:--

Just for laughs gags – Free Change. Một kiểu hù ma mới chăng, nằm trong cốp xe bấm còi. Từ ngoài nhìn vào thì trong xe làm gì có ai đâu vậy mà có còi kêu

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:21 18/11/2015  

Độ dài:

0:59
Lượt xem: 430