00:00 / --:--

Just for laughs – Drunk Old Man Gag. Say không biết gì đâu cái cột này là của tôi rồi không được đút vào đâu :)). Ác vãi ra người ta đút cái đồng xu vào cũng không cho

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:21 29/09/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 1245