00:00 / --:--

Bài hát Huyền thoại rượu của Nhật Cường rất độc đáo.. Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia, rượu từ lúa nấu ra 2 ngàn 3 một xị………….

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

11:37 15/04/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 2415