00:00 / --:--

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ quan sát được hiện tượng nhật thực một phần vào ngày 9/3/2016 tới đây. Tại TP.HCM, nhật thực bắt đầu từ 6h32 và kết thúc lúc 8h38 sáng. Tại Hà Nội, nhật thực bắt đầu từ 6h57 và kết thúc lúc 8h39 sáng.

Lượt xem: 667