00:00 / --:--

Mới đây, một hiện tượng thiên nhiên kì thú và cũng khá nguy hiểm, vòi rồng xuất hiện ở Sài Gòn

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức

Phát hành:

14:29 08/04/2015  

Độ dài:

0:43
Lượt xem: 618