00:00 / --:--

Chỉ vì xích mích nhỏ trên bàn nhậu mà Trịnh Phúc Đạt đã cướp đi quyền được sống của Nguyễn Ngọc Anh, là đồng nghiệp của mình. Đối tượng đã phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra, thế nhưng vẫn còn đó nỗi đau của người ở lại.

Chuyên mục:

Xã Hội

Phát hành:

03:25 26/03/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 485