00:00 / --:--

Tiêu Phong nắm trong tay Giáng Long Thập Bát Chưởng, chưởng pháp trấn phái của bang Cái Bang. Theo đó, Giáng Long Thập Bát Chưởng khi đạt đến độ “chuẩn” thì phát lực, gây ra 98 thương tích cả nội thương lẫn ngoại thương cho đối thủ.

Xem thêm

Chuyên mục:

Giải Trí, Phim


Từ khóa:

,

Phát hành:

15:56 04/04/2018  

Độ dài:

07:00
Lượt xem: 739