00:00 / --:--

Giả tiếng huýt sáo – Parrot Whistles At Girls Prank. Con vẹt nó có tội gì đâu sao cứ đổ tội cho nó. Khổ thân nó thật nó làm gì biết huýt sáo đâu. Ông cụ tủm tỉm cười nhìn ngộ quá

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:42 15/05/2015  

Độ dài:

1:05
Lượt xem: 405