00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Supermarket Security Gone Wrong. Mua hàng từ trong siêu thi ra gặp trạm kiểm soát an ninh yêu cầu kiểm tra, và kết quả thật bất ngờ. Bùm !!!!

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:46 25/04/2015  

Độ dài:

1:26
Lượt xem: 320