00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Super Soaker Prank! Khổ tội chỉ cầm khẩu súng bắn nước thôi mà có bắn ai đâu cơ chứ. Tự nhiên chạy ra bảo người ta bán quá vô lý

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:44 05/10/2015  

Độ dài:

1:13
Lượt xem: 239