00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Stuck to pavement prank. Có ai không kéo tôi lên với haha, sao kéo mãi mà không lên được thế này. Chỉ là đùa chút thôi just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:14 27/04/2015  

Độ dài:

1:33
Lượt xem: 457