00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Sound Check Gone Wrong. Mời các bạn đến kiểm tra âm thanh nào, không phải âm thanh của tôi đâu sai rồi, đây là âm thanh của người khác

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

07:57 07/05/2015  

Độ dài:

1:20
Lượt xem: 468