00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Shot In The Ass Prank. Súng gì mà kỳ quá trời không bop cò cũng tự bắn à, bắn chuẩn ghê găm chúng mông. Chỉ có thể là just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

10:50 19/09/2015  

Độ dài:

1:27
Lượt xem: 396