00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Police Cruiser Graffiti. Xe của cảnh sát mà cũng dám sơn bậy lên, may không bị tóm chứ không thì xác định. Làm mấy người bên cạnh lại chịu tội oan :V

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , , ,

Phát hành:

11:26 12/08/2015  

Độ dài:

1:42
Lượt xem: 400