00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Pointing Everywhere Tourist Gag. Chán với ông khách du lịch này quá, chỉ tay linh tinh thế này đã chỉ tay bên này rồi àm còn cứ chỉ bên kia

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:40 11/05/2015  

Độ dài:

1:11
Lượt xem: 302