00:00 / --:--

Đùa chút thôi – No Anti_Aircraft Missile Zone. Mang nguyên hệ thống tên lửa  thế này cảnh sát chẳng gọi vào. ĐỊnh khủng bố à, cái này thì có biện minh đằng trời

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:19 22/05/2015  

Độ dài:

1:21
Lượt xem: 406