00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Knowing The Cops Prank. Chán mấy anh cảnh sát này thật hỏi tìm người ta bảo biết thì vò giấy phạt, vừa bảo không biết cái là lại gỡ ra để phạt

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:32 08/07/2015  

Độ dài:

1:45
Lượt xem: 388