00:00 / --:--

Đùa chút thôi – High Class Porta Potty. Cùng cười với các tình huống hài hước chỉ có thể có ở just for laughs. Các camera đều được dấu kín để đảm bảo tính hài hước cho tình huống

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:33 14/05/2015  

Độ dài:

1:26
Lượt xem: 410