00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Forever Alone Orange Juice Test. Mời khách test nước cam mà bịt mắt đưa cốc cho khách cầm rồi chạy đi luôn vậy thì ai mà đỡ cho được

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

11:24 25/11/2015  

Độ dài:

1:29
Lượt xem: 496