00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Fat Woman Bathroom Prank. Nhờ tô hộ màu vào hình ở cánh cửa thôi mà. Tức gì sao tô thành hình người mập vậy là sao troll bá đạo

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:53 20/05/2015  

Độ dài:

1:17
Lượt xem: 356