00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Crushed By Steel Beam Prank. Chết cười với màn kéo cây thép lên, nhìn ảo quá. Ôi cái ô tô tôi mới đậu ở đó, đừng rơi nhé không thì hỏng mất cái xe

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:59 08/05/2015  

Độ dài:

1:38
Lượt xem: 286