00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Creepy Crawler Prank. Có con gì trên áo kìa để chúng tôi tiêu diệt nó, nhìn phản ứng của các vị khách mà cười không chịu được, có người còn cởi luôn áo

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:30 06/05/2015  

Độ dài:

1:40
Lượt xem: 318